งบดุล

งบดุล 

สินทรัพย์ =หนี้สิน+ทุน

 

โชว์ ณ วันนั้นวันเดียว เช่น สิ้นงวด

โดย อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

Visitors: 69,756