วิธีทำงานกับพนักงานอาวุโส สำหรับหัวหน้างานอายุน้อย

การทำงานร่วมกันของคน 2 รุ่นเป็นเรื่องยาก แต่การที่ต้องเป็นหัวหน้าพนักงานที่มีอาวุโสเป็นเรื่องยากยิ่งกว่า หัวหน้ารุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจูงใจและบริหารจัดการพนักงานที่มีอาวุโส และมากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้คน 2 รุ่นที่มีมุมมองการทำงานที่แตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

          1. โยนสมมติฐานเดิม ๆ ทิ้งไป คุณอาจจจะคิดว่าพนักงานที่มีอาวุโสเป็นพวกไม้แก่ดัดยาก ไม่ค่อยเปิดรับความคิดใหม่ ๆ ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย พนักงานอาวุโสก็เหมือนกับพนักงานคนอื่น ๆ ดังนั้น จงปฏิบัติกับเขาเหมือนที่คุณปฏิบัติกับคนอื่น ๆ

          2. เรียนรู้ช่วงห่างของอายุ ช่วงห่างของอายุที่ต่างกันย่อมทำให้คนเรามีประสบการณ์และความคิดอ่านที่แตกต่างกัน คนที่อายุ 35 ปีกับคนที่อายุ 55 ปี มีเป้าหมายและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้า คุณต้องเรียนรู้ถึงวิธีจัดการกับงานที่แตกต่างกันในแบบฉบับของคนแต่ละวัย

          3. สื่อสาร สื่อสาร และสื่อสาร อย่าคิดเอาเองว่าพวกเขาเข้าใจความคาดหวังของคุณ เพราะพื้นฐานของเขาแตกต่างจากของคุณ ดังนั้นต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไร ทำอย่างไร และต้องการงานเมื่อไหร่ รวมถึงวิธีการวัดผลงานชึ้นนั้นด้วย

          4. ให้คุณค่ากับประสบการณ์ชีวิตของเขา พวกเขาผ่านอะไรมามาก ได้เดินทาง พบเห็น และลงมือทำ ประสบการณ์ของเขามีคุณค่า และคุณควรเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งส่งเสริมให้คนในทีมของคุณเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับคุณด้วย

          5. จัดฝึกอบรมให้เขา พนักงานอาวุโสก็ต้องการการฝึกอบรมเช่นเดียวกับพนักงานใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อเดียวกัน แค่มีโอกาสมากพอ ๆ กัน อย่าคิดว่าพวกเขาเรียนรู้ไม่ได้ จริง ๆ แล้วพวกเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้เช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่นั่นแหละ

          6. ให้สวัสดิการที่ครอบคลุม พนักงานอาวุโสอาจต้องการสวัสดิการมากกว่าพนักงานใหม่ พวกเขาต้องการค่ารักษาพยาบาล และการวางแผนทางการเงิน ซึ่งบริษัทควรจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพวกเขา

          7. จูงใจพวกเขา งานหลักขอหัวหน้าก็คือการจูงใจพนักงานให้ทำงาน สำหรับพนักงานอาวุโสความก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการทำงานให้ดีที่สุด ดังนั้นจึงควรให้เขาได้มีโอกาสฝึกอบรม เพื่อที่จะได้พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

          8. ไม่วางท่าเป็น “เจ้านาย” พวกเขารู้ดีว่าคุณเป็นเจ้านายของเขา แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาวางท่าใหญ่โต เพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้ประทับใจพวกเขาเลย พวกเขาเจอมาหมดแล้ว ก่อนที่คุณจะมาเสียอีก

          9. ให้เขาเป็นวิทยากร พนักงานอาวุโสมีความรู้และประสบการณ์ที่มีค่ามากมายที่อยากจะถ่ายทอด ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้พวกเขาสอนและแนะนำพนักงานรุ่นใหม่ ซึ่งจะทำให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์อย่างมาก

          พนักงานอาวุโสไม่ใช่คนรุ่นเก่าที่ไร้ค่า ประสบการณ์ที่มากพอ ๆ กับอายุของพวกเขาสามารถทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างมากมาย ถ้าคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราไม่มองข้ามมันไป

 

 

เครดิตบทความดีๆจาก  : JOBSDB  

 

Visitors: 65,065