โค้ชสุณิชชา ชวนคิดชวนคุย

การใช้คำถามทรงพลัง

เป็นเรื่องสำคัญของการโค้ช
 
ดั้งนั้น
 
การใช้คำถามจะทรงพลังได้นั้น
มิใช่เพียง การเตรียมคำถามดีๆ
 
แต่ยังหมายถึง
 
การฟังที่ดี มีเครื่องกรองการฟังที่ยอดเยี่ยม
 

หูต้องสามารถ

ฟังคำสำคัญ Keyword

ฟังเรื่องราวเชิงบวก Positive Story 

ฟังความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด

ฟังความรู้สึกเชิงลบจากประสบการณ์ร้ายๆ

 
หากต้องการพัฒนาตัวเอง
ให้เป็นนักสื่อสารขั้นเทพ
 
สิ่งที่พึงปฏิบัติคือ
 

#สื่อสารให้บ่อย

#สื่อสารด้วยการใช้เครื่องมือฝึกฝน

#สื่อสารเชิงบวก

#สื่อสารสร้างสัมพันธ์

 
ติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่นี่
 
www.pplearning.com
Line@ : @pplearn
Tel.0955374428
 
ด้วยความขอบคุณ
อ.สุณิชชาชอบชัย
 
Visitors: 81,935