เทคนิคการบริการที่ดีเลิศในธุรกิจบริการ เช่นโรงแรม

เทคนิคการบริการที่ดีเลิศในธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล


ลูกค้าหรือแขก ที่เข้ามาพัก และเข้ามารับบริการ

มีความต้องการเพียงแค่

1. ความสบายใจ

2. ความปลอดภัย

3. ความรู้สีกดีๆ

4. ความมั่นใจ


ดังนั้น

หากพนักงานสามารถ 

รู้ใจ

เข้าใจ

ใส่ใจ

และเอาใจ

ให้ถูกจังหวะ ถูกเวลา

และสำคัญ ขณะให้บริการนั้น ควรสังเกต สีหน้า ท่าทาง ลูกค้า

เพื่อจะได้ทราบสภาวะของลูกค้า แล้วปรับวิธีการดูแล และให้บริการ

ด้วยหัวใจบริการ ณ ปัจจุบัน


นักบริการ มีความรู้ คู่การพัฒนาทักษะ 

และมีทัศนคติที่ดีต่องาน และลูกค้า ในฐานะตัวแทนองค์กร

เพียงแค่นี้ ก็มีลูกค้าประจำอย่างสม่ำเสมอ ด้วยสไตล์ของแต่ละบุคคล

ให้สอดคล้องกับสไตล์ของลูกค้า  #บริการด้วยหัวใจ


อ.สุณิชชา ชอบชัย

Visitors: 69,755