5 เทคนิคสื่อสารเพิ่มพลังให้พนักงาน

5 เทคนิคสื่อสารเพิ่มพลังให้พนักงาน

การสื่อสารเป็นสิ่งที่เราทุกคนใช้กันตั้งแต่แรกเกิดด้วยเสียงร้องไห้ที่ดังสนั่นห้องคลอดเป็นการสื่อสารให้บรรดาทีมแพทย์ พ่อ แม่ ได้รู้ว่ามีอีกหนึ่งชีวิตได้ลืมตาดูโลกใบนี้แล้ว หิว ปวดหัว ไม่สบาย มีความสุข ฯลฯ ทุกความคิดทุกรู้สึกถูกถ่ายทอดผ่านการสื่อสารทั้งสิ้น นั่นเป็นเสมือนการบ่งบอกว่าการสื่อสารเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของชีวิต ถ้าเรามีความต้องการสิ่งใด อยากให้ใครทำอะไรให้เรา อยากบอกใครอีกคนว่าอย่างไร แต่ไม่อาจส่งต่อความต้องการเหล่านั้นได้หรือสื่อสารไปแล้วแต่ผู้รับสารกลับตีความผิดเพี้ยนไปแบบนี้ก็เรียกได้ว่าล้มเหลวทางการสื่อสาร

การสื่อสารที่ดีเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือ การที่ผู้รับสารเข้าใจ ตีความสารที่เราส่งถึงได้ถูกต้อง แต่สิ่งที่ท้าทายมากกว่านั้นก็คือ เราจะสื่อสารอย่างไรให้เกิดพลัง ให้คนที่ทำงานร่วมกันกับเรารับรู้ถึงพลังและอยากร่วมกันทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จได้อย่างมีความสุข มี 5 เทคนิคสื่อสารเพิ่มพลังให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและสำเร็จเป็นทีมมาฝากกันค่ะ

 

1 ฟังให้เป็น: การสื่อสารจะเกิดพลังขึ้นได้เราต้องรู้จักฟังให้เป็นด้วย อย่าฟังแต่ไม่ได้ยิน หรือเลือกที่จะได้ยินเฉพาะเรื่องที่เราเห็นต้องการ เราควรฟังให้เข้าใจลึกซึ้ง ฟังให้ได้ยินทั้งเนื้อหาและความรู้สึกของผู้พูด เมื่อเราได้ยินอย่างแท้จริงแล้วจะรู้ว่าต้องสื่อสารสิ่งใดออกไปบ้าง และสามารถสื่อสารได้ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

2 เข้าใจในข้อโต้แย้ง สื่อสารด้วยความเข้าใจ : หลายครั้งที่พนักงานเห็นต่างและเกิดข้อโต้แย้งกลับมา สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คือ การโต้แย้ง หรือการไม่เห็นด้วย ไม่ใช่สิ่งที่ผิด เพราะอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบางแง่มุมของพนักงานก็เป็นได้ ดังนั้นสิ่งที่ควรสื่อสารออกไปคือทำความเข้าใจในข้อโต้แย้งนั้นๆ โดยไม่ใช้อารมณ์

3 มีความชัดเจนในการสื่อสาร :ทุกครั้งก่อนจะสื่อสารต้องรู้ก่อนว่าเรามีเป้าหมายอะไร การสื่อสารอย่างชัดเจนในวัตถุประสงค์และตรงประเด็นจะทำให้ไม่เกิดความสับสนในการทำความเข้าใจ

4 ชัดเจนและครบถ้วน : การสื่อสารที่มีพลังคือการสื่อสารที่มีเนื้อหา ใจความสำคัญครบถ้วน ไม่มีเนื้อหาที่ขัดแย้งกันเองนั่นคือเมื่อการสื่อสารจบลงผู้รับสารสามารถรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาต้องทำอะไรต่อไปหลังจากนี้

 

5 สื่อสารตรงกลุ่มผู้รับสาร: การสื่อสารอาจไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควรหากเลือกใช้วิธี คำพูด หรือการนำเสนอ ไม่ตรงกับลักษณะนิสัยหรือ Life style ของผู้รับสาร เพราะการสื่อสารที่ทรงพลังจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสารนั้นๆ เข้าถึงใจผู้รับได้ตรงใจ ดังนั้น เราจึงควรรู้ว่ากำลังจะสื่อสารกับใคร และรูปแบบการสื่อสารที่ตรงกับคนกลุ่มนั้นคืออะไรแล้วเลือกใช้ให้เหมาะสม


อาจารย์อภิรดี  สนธิชัย

Visitors: 65,065