การนำเสนอขั้นเทพ ยุค 4.0

S การนำเสนอ (Presentation) 


การนำเสนอเป็นหัวใจของการขาย เพราะทำให้ลูกค้ามองเห็น

และสัมผัสได้ถึงจุดเด่น หรือความจำเป็นที่ต้องซื้อ ต้องใช้ และต้องมี


ดังนั้นการนำเสนอที่ดีจึงมีความจำเป็นสำหรับนักขาย  นักบริการ นักบริหารเรียนรู้การนำเสนอขั้นเทพยุค 4.0

กับคำว่า Pitching หรือ Pitch


หากสนใจความเหมือน และความต่าง

ติดตามอ่านหรือเรียนเพิ่มได้กับหลักสูตร

Powerful of Pitching for Success


กับทีมวิทยากรมืออาชีพ

มากประสบการณ์


ติดต่อ โทร.0955374428

www.pplearning.com

www.pplearnonline.com


Visitors: 69,757