การจัดการข้อขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง

การจัดการข้อขัดแย้งด้วย
การเจรจาต่อรอง Win:Win Negotiation

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทุกปัญหา ทุกข้อขัดแย้ง มีทางออกเสมอ

การจัดการข้อขัดแย้ง เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ เพราะโอกาส

ในการขัดแย้งมีมากมาย ทุกสถานการณ์ ก็สามารถเข้าใจไม่ตรงกันได้

ทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว ดังนั้นบทความนี้ขอเสนอดังนี้

 

-สร้างความไว้วางใจด้วยการ เป็นผู้ฟังที่ดี
-นำแนวทางของอีกฝ่ายมาใช้ด้วยความจริงใจ
-ต่อรองกันด้วยการพิจารณา ข้อมูลของทุกฝ่ายที่สนใจคล้ายกัน
-มุ่งหาSolution แก้ปัญหา มิใช่ ตัวบุคคลที่เป็นปัญหา
- มุ่งข้อเสนอที่ผ่านการพูดคุยกันอย่างเปิดใจแล้วนำมาเจรจาต่อรอง
-ไม่อคติกับความรู้สึกแรก หรือข้อมูลแรกมามีอิทธิพลกับการเจรจา

#ทุกองค์กรและทุกคนมีโอกาสเห็นต่าง หรือเกิดการข้อขัดแย้งกัน จุดประสงค์ คือ งานบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั่นเอง

เพียงแต่
แนวคิด วิธีการ ความเชื่อ ประสบการณ์ ที่ต่างกัน
จึงทำให้เกิดความขัดแย้ง ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้
ผ่านวิกฤต หรือผ่านความขัดแย้งได้ดีนั้น
ต้องผ่าน #การจัดการข้อขัดแย้ง
ด้วย #การเจรจาต่อรอง Win:Win Negotiation

#PPLearning มีหลักการและเทคนิคดีๆ 
สนใจติดต่อ 
cs.pplearning@gmail.com
sa.pplearning@gmail.com
T.0626599545

Visitors: 65,064