ปี2561

อบรม สัมมนา ด้วยหลักการโค้ช (coach) หลักสูตร เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง ครอบคลุมการสอนงานด้วย TAPS Model
(Teaching Training Consulting Mentoring Coaching Counselling) เรียนรู้่หลักการสอน ฝึกปฏิบัติบทบาทต่างๆ
ด้วยหลักการ ใช้คำถาม การบอก และสร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้นำระดับกลาง
4 กระบวนการ (เปิด-ปรับ-เปลี่ยน-ปรุง) ตามสไตล์ของผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร


 

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้า

 

      

 

Visitors: 78,589