หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก และหัวหน้าไว้วางใจ

 หัวหน้างานที่ลูกน้องรักและหัวหน้าไว้วางใจ

คำว่า หัวหน้างาน   มีความหมายในเชิงความรู้สึกว่า สามารถปกป้องและดูแลลูกทีม หรือลูกน้องได้ ...ให้มีผลงาน

ให้อีกมุมมองนึง หัวหน้างานที่ดี ต้องสามารถเป็นตัวแทนผู้จัดการหรือผู้บริหารในการ ส่งมอบนโยบายได้อย่างยอดเยี่ยม

 

ดังนั้น

หัวหน้างานยุคใหม่นี้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั้งศาสตร์และศิลป์

อีกทั้้งต้องมีทักษะ ทั้ง Hard Skills & Soft Skills ในการผสานความสัมพันธ์

และผลงานให้มีความสอดคล้องกัน ....สร้างผลงาน สร้างความสัมพันธ์

 

หัวหน้างานคุณภาพ คือคนที่สามารถพัฒนาทีมงานให้มีผลงานได้

แม้มีอุปสรรคมากมาย  ดังนั้น คำว่าคุณภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน

ประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังนี้

 • มีเป้าหมายในการทำงาน

 • มีการวางแผนงานอย่างชัดเจน

 • มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี

 • มีการสื่อสารสร้างสัมพันธ์

 • มีการทำงานเป็นทีม

 • มีเทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจทีมงาน

  หากหัวหน้างานคนไหนสามารถพัฒนาตัวเอง ทั้งความรู้ 

  ทักษะ และทัศนคติ ให้มีคุณภาพได้ ไม่หวั่นแม้วันอุปสรรคเยอะ

  นั่นคือคำตอบของ....หัวหน้าที่ลูกน้องรัก และหัวหน้าไว้วางใจ

 

ติดตามบทความดีๆ เพิ่มเติมที่

www.pplearning.com

www.pplearnonline.com

www.sunitcha.com

 

Visitors: 46,037