หัวหน้างานกับการบริหารผลงานด้วย OKRs

หัวหน้างานกับการบริหารผลงานด้วย OKRs

 

หัวหน้างานที่ดี ต้องมีทักษะสำคัญ คือการบริหารผลงาน
และการบริหารผลงานที่ยอดเยี่ยมต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
จากเดิมเคยใช้ KPIs  แล้วไม่ประสบความสำเร็จ วันนี้มีเครื่องมือ
หรือแนวทางมาช่วยเสริม หรือติดอาวุธให้หัวหน้างานที่ดีนั้น
สามารถใช้ OKRs สำหรับการทำงานแบบระยะสั้น เป็นการกระตุ้นศักยภาพ
แล้วทำให้พนักงานสนุกกับการทำงานแบบมีทิศทาง มีเป้าหมาย
 
แต่ต้องผ่านการยอมรับทั้งสามฝ่าย
 
1. ผู้บริหารองค์กร
2. หัวหน้างาน
3. พนักงาน
ตกลงร่วมกันว่า จะนำหลักการ OKRs มาใช้ให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
 
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.pplearnonline.com, www.sunitcha.com
Visitors: 46,040