ทำไมต้องรู้จัก Storytelling?

 ทำไมต้องรู้จัก Storytelling?

 

เพราะ Storytellingเป็นการสร้างแบรนด์ที่ได้ผลกับสมองของคน(ผู้บริโภค)

เพราะ Storytellingเป็นการสร้างการจดจำที่ได้ผลต่ออารมณ์ และจิตใจของลูกค้า

เพราะStorytellingเป็นเทคนิคที่คนประสบความสำเร็จ และองค์กรแนวหน้าเขาใช้กัน

 

ดังนั้น

ถ้าคุณไม่ทำก็อาจพลาด และล้มเหลวแบบที่รู้ว่าควรทำอะไร?

และถ้าไม่ทำแล้วกลับมาเสียดาย ยิ่งเสียท่า เสียเวลากันใหญ่เลย ใช่ไหม?

 

ดิฉันก็ไม่เคยเชื่อเลยว่า Storytelling จะมีอิทธิพลมากกว่า

การใช้เทคนิคการตลาดอื่นๆ ที่เคยได้ผลลัพธ์มานาน 

ทั้งที่รู้จัก และได้ยินเรื่อง Storytelling มานานแล้ว

 

555 นี่แหละเป็นเหตุผลที่อยากให้คุณรู้จักและศึกษาอย่างจริงจัง

ถ้าไม่ต้องการเหมือนดิฉันที่ผ่านมา จริงซิ

 

ไม่รู้ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไร

แต่รู้แล้วไม่ทำนี่ซิ

 

ทั้งเสียใจและเสียเวลา

 

#เชื่อว่าคุณจะได้ประโยชน์จากการตัดสินใจของตัวคุณเอง

#Storytelling ช่วยให้ธุรกิจวิ่งอย่าง #Strong 

 

ด้วยความปรารถนาดีจากเรา

I am a Buddy

PPLearning.com

 

 

Visitors: 47,946