Storytelling สำคัญอย่างไร

เรื่องเล่า (Storytelling)

storytelling-สำคัญอย่างไร?

 

ยุคปัจจุบันนี้ ความสนใจของคนสั้น และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

ดังนั้นการที่จะสื่อสารหรือจะถ่ายทอดจุดเด่นของแบรนด์ แบบตัวบุคคลหรือองค์กรก็ตาม

ต้องใช้เวลาสั้น กระชับ กับคำโดนๆ หรือมีการร้อยเรียงเรื่องเล่าStory ให้มีความสอดคล้อง

หรือสร้างความจดจำได้ง่าย จึงจะสามารถสะกดให้คนฟังอยู่กับเราอย่างแท้จริง

 

และหัวใจสำคัญที่ Storytelling มีความสำคัญคือ

การนำจุดเด่นของสินค้า องค์กร ออกมาเป็นคำสั้นๆ (จดจำง่าย)

การนำคำที่มีมาร้อยเรียงเรื่องราว (ให้คนฟังอิน ฟิน)

การสะท้อนหรือเชื่อมโยงกับผู้ฟังผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ได้ดี มีความหมาย และดีต่อใจนั่นเอง

 

มาฝึกเล่าเรื่องราวกันนะคะ

เพื่อสร้างความประทับใจ และจดจำได้ในเวลาอันสั้น

  • ส่งมอบความรู้สึกผ่านน้ำเสียง และท่าทาง

  • ส่งมอบข้อความผ่านคำพูด

Visitors: 39,602