หัวหน้างานเชิงรุก

 

หัวหน้างานเชิงรุก

 

หัวหน้างานที่ดี

หัวหน้างานเชิงรุก

มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร?

 

คำตอบแตกต่างกัน

 

เพราะบางคนให้ความหมายว่า

 

หัวหน้างานที่ดี คือ 

หัวหน้าที่ลูกน้องรัก 

หัวหน้าที่ลูกน้องไว้วางใจ

หัวหน้าที่ลูกน้องเชื่อมั่นศรัทธา

หรือหลายๆคน ก็ขยายความเพิ่มไปที่ต้องมีผลงาน

 

หัวหน้างานเชิงรุก คือ

1. มีความคิดสร้างสรรค์

2. มีความกล้าแสดงความคิดเห็น

3. มีความกระตือรือร้น

4. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง

5. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

 

อ่านถึงตรงนี้แล้ว

คุณคือคนที่ใช่ กับคำว่าหัวหน้างานเชิงรุกแล้วใช่ไหมคะ?

 

อ.สุณิชชา ชอบชัย

 

 

 

 

Visitors: 46,041