เลื่อนคนเก่งเป็นหัวหน้า แต่เจ้าตัวเองไม่มีใจอยากเลื่อนตำแหน่ง

องค์กรส่วนใหญ่ หรือเรียกได้ว่าทุกองค์กร ก็พูดไม่ผิด ที่หัวหน้างาน หรือทีมงาน HR

มีความลำบากใจ ในการเลื่อนขึ้นเลื่อนตำแหน่ง หรือแต่งตั้งพนักงานที่มีความสามารถหรือเก่งงาน

ให้ก้าวขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้างาน  แล้วพบเจอกับปัญหาต่างๆมากมาย ดังนี้

1. ไม่มีความพร้อมในการเป็นหัวหน้า

2. ไม่อยากเป็นหัวหน้างาน แต่เกรงใจหัวหน้า

3. อยากเป็นแต่ไม่กล้าบริหารเพื่อนรุ่นเดียวกัน

4. ไม่กล้าพัฒนาตัวเอง ทั้งเรื่องภาวะผู้นำและภาวะผู้ตาม

5. ไม่ทุ่มเทกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การบริหารเวลา, ทักษะการสอนงาน,ทักษะการบริหาร ฯลฯ

6. ไม่สนุกหรือไม่ชอบความกดดัน เพราะต้องรับโยบายและส่งต่อนโยบายที่

ไม่ได้รับการยอมรับ

7. ไม่อยากเปลี่ยนแปลง เพราะการทำงานต้องพึ่งพาทีมงานมากกว่าการลงมือทำเอง

8. ไม่กล้าสั่งงาน มอบหมายงาน เพราะกลัวลูกน้องไม่รัก

ฯลฯ

ดังนั้นหัวใจสำคัญของการเติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้น สิ่งที่ควรเตรียมตัวคือ

- พนักงานต้องมีคือ

ความพร้อม ทั้งด้านกาย ใจ และแนวความคิดในการพัฒนาอย่างจริงจัง

- หัวหน้างานหรือผู้จัดการโดยตรง (Line Manager) ต้องมีคือ

ความพร้อม การวางแผนโครงสร้าง และกระบวนการดูแลระหว่างการฝึกงานหัวหน้างาน

- ทีมงาน HR ต้องสามารถเป็นพี่เลี้ยงและโค้ชที่ดีให้กับทั้งหัวหน้า/ผู้จัดการ ในทุกระดับ

ทั้งตามหลักการและเชิงปฏิบัติ ให้สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม

ในฐานะผู้จัดการโครงการพัฒนาคน (Project Manager for Development)


#มาขยายพื้นที่แห่งความปลอดภัย (Comfort Zone) ไปพร้อมๆกันทั้งองค์กรนะคะ


ทำในสิ่งที่รัก มักได้ผลดี และมีความโชคดี

รักในสิ่งที่ทำ มักทำให้ผลลัพธ์ดี และมีความโชคดีกว่า

ติดต่อเราที่

cs.pplearning@gmail.com

T.0626599545


Visitors: 47,947