5ส คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

<< กลับหน้ารวมบทความ

5ส คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

5 ส เป็นเรื่องราวที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ มองว่าเป็นพื้นฐานในการทำงาน 

และการดำเนินชีวิต ด้วยรากฐานที่มั่นคง

5ส คืออะไร?

สะสาง : แยกสิ่งที่ใช้และไม่ใช้

สะดวก: หยิบง่าย หายรู้ ดูชัดเจน

สะอาด  ทำความสะอาดในเชิงบำรุงรักษาและให้ปลอดภัย

สร้างมาตรฐาน: เขียนสิ่งที่ทำใน3 ส ไว้เป็นข้อปฏิบัติ

สร้างวินัย : ทำตามกฎระเบียบ และมาตรฐานสม่ำเสมอ จนกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ (อัตโนมัติ)

 

5ส สำคัญอย่างไร?

  • ลดความสูญเสีย
  • สร้างการทำงานเป็นทีม
  • องค์กรมีความเป็นระเบียบ
  • พนักงานมีความรับผิดชอบ
  • มีมาตรฐานลูกค้าประทับใจ
  • พนักงานมีความเป็นเจ้าของ
  • ทีมงานมีการพัฒนาต่อเนื่อง
  • เพิ่มประสิทธิภาพผลงาน 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

cs.pplearning@gmail.com

sa.pplearning@gmail.com

info.pplearning@gmail.com

T.0626599545

Visitors: 47,943