หมวดหัวหน้า/ผู้นำ และ โค้ช

รวมบทความสำหรับหัวน้างาน ผู้นำ และโค้ช  ที่สนุกในการพัฒนาตัวเอง พร้อมทั้งสามารถสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Line@:@pplearn 

หัวข้อบทความพัฒนาตัวเอง ในฐานะหัวหน้างาน ผู้นำ โค้ช พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ด้วยหลากหลายมุมมอง

1. หัวหน้างานคุณภาพขององค์กร

2. หัวหน้างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

3. หัวหน้าในดวงใจลูกน้อง

4. หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

5. หัวหน้างานกับการสอนงานให้ได้ใจและผลงาน

6. พัฒนาทักษะหัวหน้างานVisitors: 46,038