บทความรวม-Learning Zone

 >>Home

>>หลักสูตร

ยินดีต้อนรับนักเรียนรู้ทุกท่านเข้าสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความครบเครื่องทุกหมวดในการบริการจัดการตัวเอง ทีมงาน ในมุมมองต่างๆ

ทั้งเรื่องส่วนตัว งาน เพื่อน หัวหน้า สังคม พร้อมด้วยเครื่องมือในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหมวดดังนี้

 1. sหมวดหัวหน้างาน ผู้นำ และโค้ช

2. หมวดงานขาย การตลาด และบริการ

3. หมวดการสื่อสาร+Soft Skills

4. หมวดเพิ่มผลผลิต (Productivity) เช่น ลีน ไคเซน 5ส

5. หมวดการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD/HRM)Visitors: 72,287