แนวคิดดีๆ มีแบ่งปัน ( สามารถดาวน์โหลดได้ ฟรี ! ) Line:@pplearn

กลับหน้าแรก

แนวคิดดีๆ มีแบ่งปันกันที่ PP Learning.com  / Fanpage : PP Learning สถาบันฝึกอบรม

 1. เจ้านายที่ลูกน้องอยากชิ่ง ( 8 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 2. ปัจจัยหลักสร้างความผูกพันในองค์กร (Engagement) ( 3 หน้า ) ดาวน์โหลดpdf
 3. 5 แนวคิดพิชิตความสำเร็จแบบคน Proactive ( 6 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf                      ***HOT
 4. 5 กรอบความคิด(Mindset)ของคนสำเร็จ ( 6หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 5. 3 เรื่องที่ควรรู้และเตรียมตัวก่อนเลื่อนตำแหน่ง ( 6 หน้า)  ดาวน์โหลดpdf
 6. ทำไมลูกน้องคนเก่งในทีมจึงไม่อยู่กับคุณ ( 8 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 7. คุณเป็นหัวหน้างานมืออาชีพหรือคุณมีอาชีพเป็นหัวหน้างาน ( 11 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 8. ประโยคเด็ด เคล็ดลับความสำเร็จ ( 9 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 9. หัวหน้างานกับการปั้นลูกน้องให้ทีมเวิร์ค ( 9 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 10. ผู้นำมืออาชีพแบบ AEP ( 1 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 11. ทุกข้อจำกัดทำให้เราชัดเจนในเป้าหมายเสมอ ( 1 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 12. 5 เรื่องที่นักขายต้องรู้ ( 7 หน้า )  ดาวน์โหลดpdf
 13. หัวหน้า (ลูกพี่) ที่ดี (1หน้า) ดาวน์โหลดpdf
 14. คุณสมบัติพนักงานที่องค์กรชั้นนำต้องการ (1หน้า)   ดาวน์โหลดpdf                         ***HOT
 15. การแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรอง (1หน้า)   ดาวน์โหลดpdf
 16. 7 อุปนิสัย HR มืออาชีพ (8หน้า)   ดาวน์โหลดpdf
 17. 7 คำสำคัญชีวิตสำเร็จ มั่งคั่ง ยั่งยืน (9 หน้า)  ดาวน์โหลดpdf                                       ***HOT
 18. 8 อุปนิสัยในการบรรลุเป้าหมาย ( 10 หน้า)  ดาวน์โหลดpdf
 19. คำถามดีอย่างไรในการประสบความสำเร็จ (6 หน้า)   ดาวน์โหลดpdf
 20. 7 คำถามก่อนลาออกจากงานประจำ (8 หน้า)  ดาวน์โหลดpdf
 21. การจัดการทรัพยากรบุคคล (HR) รวบรวมความรู้ (ุ6หน้า) ดาวน์โหลดpdf
 22. การวางแผนทำงานสำหรับหัวหน้างาน (1หน้า)  ดาวน์โหลดpdf
 23. สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร? (1หน้า) ดาวน์โหลดpdf
 24. ขั้นตอนการวางแผนเจรจาต่อรอง (1 หน้า)  ดาวน์โหลดpdf
 25. คิดบวก พูดบวก มองโลกด้านดีอย่างไร (1 หน้า)  ดาวน์โหลดpdf
 26. พัฒนา 5 ทักษะนักบริการแบบเผชิญหน้า ณ จุดขายหน้าร้าน (1 หน้า) ดาวน์โหลดpdf
 27. บทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในฐานผู้นำ (1 หน้า) ดาวน์โหลดpdf
 28. 5 ข้อห้ามของนักขายยุค 4.0 ดาวน์โหลดpdf
 29. เทคนิคการขายสำหรับนักขายมืออาชีพ  ดาวน์โหลดpdf 
 30. วิทยากรภายในที่ดี ดาวน์โหลดpdf 
 31. ขั้นตอนการสร้างวิทยากรภายใน ดาวน์โหลดpdf 

 

 

 

วิทยากรงานขายและบริการโดยวิทยากรอาจารย์สุณิชชา ชอบชัยทีมวิทยากรสถาบันพีพีเลิร์นนิ่งบริหารโดยวิทยากรอาจารย์สุณิชชา ชอบชัย

Visitors: 69,755