เรื่องเล่าจากสนามนักปั่นสู่ Team Work

เรื่องเล่าจากสนามนักปั่น 
จากทฤษฎีห่านป่า สู่ Cycling Theory

ฝึกการขับลากเป็นทีม 
แบ่งตัวกันตามบทบาทหน้าที่ 
- เป็นหัวลากผู้นำขบวน 
- เป็นตัวดูดเป็นผู้ตามขบวน

หัวลากเป็นผู้มีพละกำลังเป็นผู้เปิดทาง หัวลากเป็นผู้ควบคุมสปีด 
บทบาทที่ลงเล่นคือการเป็นผู้นำ 
ผู้นำทีมที่มุ่งมั่นพาทีมสู่เป้าหมาย

ตามมาด้วยตัวดูด ที่เรียงแถวอย่างเป็นระเบียบ 
ตามหัวลากอย่างประชิด เพื่ออาศัยแรงดูดจากล้อของหัวลากในการผ่อนแรงปั่นของตนเอง 
บทบาทที่ลงเล่นคือการเป็นผู้ตาม 
ผู้ตามที่ทำงานสอดประสาน ตามอย่างลงจังหวะด้วยความสมดุล ไม่มากเกินจนล้ำหน้า ไม่ช้าเกินจนหลุดจากแรงดูดของกลุ่ม

การทำงานที่ประสานกันเป็นทีม มักเริ่มต้นที่ตนเองต้องเวิร์คก่อนเสมอ ทีมจึงเวิร์คด้วย
*** เมื่อหลายๆ ทีมเวิร์ค จะส่่งผลให้องค์กรเวิร์ค***

ก่อนถามคนอื่นว่าทีมเวิร์คไหม? 
ควรหันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่า 
ตัวเราล่ะ ... "เวิร์คหรือยัง?"

 

โค้ช จารุวดี ปวรินทร์พงษ์

Visitors: 46,181